Visiomme

Lempäälän Keskustan visio kotikuntamme kehittämisessä kiteytyy kuntavaaliohjelmassamme. Ohjelma hyväksyttiin syyskokouksessa 29.11.2016.

Keskustan ytimessä – Lempäälä on yhdessä vahva

  1. Me asukkaat olemme kunta. Kunta ei ole palvelukone. Kunta ei ole kunnanvirastojen henkilöstö. Kunta ei ole joulupukki, perinneyhdistys tai sängyn paikka. Kunta ei ole myöskään bisnestä yhteisillä rahoilla. Kunta on asukkaidensa yhteisö, jolla on itsehallinto. Voimme yhdessä tehdä monenlaista hyvää, kunhan keskustelemme, kuuntelemme toisiamme ja tartumme toimeen. Tämä tarvitsee aikansa, paikkansa ja fooruminsa –uuden, tulevaisuuden Lempäälän suunta ratkaistaan valtuustokaudella 2017-2021.

  2. Maakuntauudistuksen toteutuessa v. 2019 sosiaali- ja terveysasiat siirtyvät uuteen päätöksentekojärjestelmään. Tuossa tilanteessa jokainen kunta joutuu uudistamaan toimintaansa. Lempäälänkään tulevaisuus ei tuossa tilanteessa perustu jyrkennettyyn veropohjaan, vaan kunnan ja kunnassa toimivien yhteisöjen, yhdistysten, seurojen ja kerhojen yhteistoimintaan. Kunnan budjetin, organisaation ja luottamushenkilöelinten on vastattava uuteen tilanteeseen. Kunta ei ole palveluautomaatti, vaan ihmisten yhteisö.

  3. Tampereen kaupunkiseudun tuleva kasvu suuntautuu etelään, Lempäälän suuntaan. Meidän on osattava toimia niin, että kuntakeskus kehittyy vahvaksi, että koko Lempäälä saa kehityksen hedelmiä ja että kunnan identiteetti säilyy kirkkaana. Lempäälä on tuhatvuotinen pitäjä pääradan ja moottorien äärellä, ja sillä on tulevaisuus puolellaan. Osa tätä tulevaisuutta on koko kunnan optisen kuidun verkko.

  4. Tarkempi huomio kasvun laatuun. Haluamme Lempäälästä vihreän, viihtyisän ja vetovoimaisen ja asukkaitaan palvelevan kunnan. Tämä tarkoittaa, että kuntakeskusta kehitetään puutarhakaupunkina. Haluamme Lempoisiin puukerrostaloja, uuden yläkoulun ja suunnitellun viherverkoston. Haluamme, että Kuljua ja Sääksjärveä kehitetään ympäristövastuisesti ja että kylien koulut ymmärretään monipalvelutiloiksi.

  5. Sivistys yhteiseksi johtotähdeksi. Ihminen on kokonaisuus, joka oppii ja opiskelee koko elämänkaarensa ajan. Varhaiskasvatus, koulu, aikuisopiskelu ja ikäihmisten karttuva kokemus tarvitsevat kaikki sopivalla tavalla viritettyä kuntaa. Opettajat, vertaisohjaajat ja valmentajat ovat kasvamaan saattajia. Liikunta ja ajanmukaiset liikuntapaikat edistävät terveyttä ja hyvää kuntoa. Uusi lukiokampus järven rannalla avaa ympäristösivistyksen näköalat. Uuden kirjaston tulisi olla kunnan yhdessä tekemisen sydän.

  6. Mahdollistavampaa kaavoitusta ja joustavampaa rakentamista. Kaavoitus ei ole yksipuolista tulevaisuuden suunnittelua, jossa kaavoittajalla on aina tiedollinen ylivoima tai ainoa oikea mielipide. Haluamme mahdollistavaa kaavoitusta, joka perustuu jatkuvaan keskusteluun asukkaiden,rakennuskaivurikuva maanomistajien ja kaavoittajien kesken. Haluamme kaavoitusta, joka pitää huolta yleisestä edusta ja lainmukaisuudesta, mutta joka sallii tavallisen ihmisen päättävän asumisestaan. Kyliin on voitava rakentaa siinä kuin nauhataajamaan. Oikeutta asumiseen ja elinkeinojen harjoittamiseen omalla maalla on kunnioitettava. Jotta kaavoitus pystyy tällaiseen toimintatapaan, sillä on oltava riittävät henkilöresurssit.

  7. Biossa on tulevaisuus. Tuemme biovoimaloiden rakentamista Lempäälään sekä kunnan kaavailemia uuden energiatekniikan hankkeita. Kunnan kantaa keskusjätevedenpuhdistamossa ohjatkoon näkemys, että putsarit tulevat jatkossa olemaan paitsi puhdistamoja, myös lannoitetehtaita. Lähiruoalle on saatava tilaa julkisin hankintoihin.

  8. Tarkalla taloudenpidolla eteenpäin. Löysä ote käyttömenoihin köyhdyttää, mutta harkitut ja oikein ajoitetut investoinnit rakentavat yhteistä hyvää jopa sukupolvien ajan. Lempäälän on kyettävä muodostamaan oikein porrastettu investointipolku, joka koko ajan avaa tilaa myös yksityisille investoinneille. Samalla on pidettävä huoli omatoimirahan kaltaisesta yhteisöjen toimintaa ruokkivasta budjettiosuudesta.

 

Comments are closed.

  • Seuraa ja tykkää!