Maikki Hämäläinen-Ylikahri: Julkisen terveydenhuollon palvelut ihmisläheisemmiksi

Terveydenhuollon palveluja käyttävänä joudun kysymään: mikä syy on siinä, että yksityisellä palvelutuotannon puolella lääkäri voi tarkastella potilasta kokonaisuutena. Kuunnella asiakkaan erilaisia oireita, pysähtyä niiden kohdalla, määrätä erilaisiin tutkimuksiin ja näin kokonaisvaltaisesti pyrkiä auttamaan potilastaan ilman, että katsotaan yksi  oireyhtymä ja pyydetään tilaamaan eri aika toiselle oireyhtymälle. Näinhän toimii julkinen terveydenhuollon puoli: juoksuttaa potilasta luukulta toiselle. Julkisella puolella on vallalla ajatus yhden palvelun vastaanotosta.

Joku ehkä ajattelee että julkinen puoli pyrkii säästämään kustannuksissa pilkkomalla asioita ja karsimalla tutkimuksia. Ihminen kuitenkin kysyy: tuleeko juoksuttaminen  ”asiakerrallaan”  ajatuksella halvemmaksi kuin se, että satsataan heti vastaanotolla kokonaisvaltaiseen asioitten hahmottamiseen? Mitalin toinen puoli on asiakasnäkökulma:  helpotetaan asiakkaan tilanteita, joudutetaan diagnoosin tekemistä, helpotetaan sairaan ihmisen kulkemisia eri vastaanotoilla jne. Puhutaan paljon julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välisistä palvelueroista. Edellisen hallituksen Sote-kuvioissa  painotettiin juuri  joustavuutta valinnanvapaudesta puhuttaessa.

Miksi julkinen sektori toimii niin kankeasti, siinä kysymisen paikka.

Julkisella puolella voitaisiin ajatella omalääkärijärjestelmässä tiimityöskentelyä niin, että annettaisiin lääkärijohtoisille tiimeille itselleen oman alueensa palveluiden kehittämis- ja toteuttamisvastuu. Uskon, että lääkärit itse terveyskeskuksissa kykenisivät samanlaiseen joustavien palveluiden kehittämistavoitteeseen kuin yksityiselläkin puolella. Organisaatiouudistuksella ei tarvitse olla nousevien kustannusten rasitetta, jos kokonaisvaltaisella neuvottelevalla johtamisella yhdessä asiakokonaisuutta kehitetään ja seurataan. Uskoisin lääkärityönkin tulevan mielekkäämmäksi oman potilastyön kokonaisvaltaisen kehittämistavoitteen kautta.

Ulkopuolisesta terveyspalveluiden käyttäjästä tällä hetkellä tuntuu, että liika byrokraattisuus vaivaa julkista hallintoa myös terveyspalveluissa. Seniorineuvostossa parin vuoden aikana toimiessani  juuri ko. palveluiden toimimattomuus on yksi ikäihmisten suurimpia huolenaiheita.

Miten olisi, jos Lempäälässä tehtäisiin pilottiharjoitus yhdessä omalääkäripiirissä palveluiden uudelleenkohdentamisesta asiakaskeskeisyys todella esiin nostettuna?

Maikki Hämäläinen – Ylikahri

Comments are closed.

  • Seuraa ja tykkää!